Deel deze pagina

Veelgestelde vragen

Moet ik een bepaald cijfergemiddelde hebben om te kunnen beginnen aan het Humanities Lab?
Het Humanities Lab hanteert geen cijfergemiddelde als selectiecriteria, maar we verwachten wel dat je over het algemeen goede resultaten haalt en dat je (verwacht dat je) je propedeuse haalt binnen één jaar. Het belangrijkste voor toelating tot het Humanties Lab is echter je motivatie. Waarom wil je meedoen, wat zijn je drijfveren, wat wil jij eruit halen, waar ben je nieuwsgierig naar?
Uit ervaring zien we wel dat studenten die een cijfergemiddelde van 7,3 of hoger hebben en hun reguliere vakken op tijd afronden, een honours traject naast hun reguliere studie goed aan kunnen. Wil je meer informatie over de toelating, dan kun je contact opnemen met de Honours College Coördinatoren van het Humanities Lab.

Kan ik meedoen aan het Humanities Lab als ik voor mijn studie naar het buitenland wil?
Ja dat kan! Je kunt naar het buitenland in het kader van je studie en toch deelnemen aan het Humanities Lab. Hiervoor moet je wel eerst toestemming vragen aan de examencommissie van het Humanities Lab. Je hebt dan verschillende mogelijkheden. Zo kun je bijvoorbeeld om uitstel vragen voor de afronding van het programma of een deel van het Humanities Lab programma aan een buitenlandse universiteit doen. Neem wel op tijd contact op met de een van de Honours College Coördinatoren van het Humanities Lab om je mogelijkheden te verkennen en het een en ander vooraf af te spreken.

Hoeveel tijd kost het Humanities Lab ongeveer?
Dit is uiteraard afhankelijk van welke optie je kiest en hoe je deze invult in combinatie met je reguliere studie.

  • Expedition bestaat uit vier onderdelen van samen 30 ec. Je begint in de tweede helft van je eerste jaar of aan het begin van je tweede jaar en je hebt dan tot het einde van je derdejaar de tijd om deze studiepunten te halen. Dat komt neer op 5-10 ec extra per semester. De ervaring leert dat als je gemotiveerd bent en goed plant, dit goed te combineren is met je reguliere studie.
  • Kies je voor Solo, dan is de extra studielast ook 30 ec. Om dit goed te combineren met je hoofdvak adviseren we je liefst in het eerste semester van je tweede jaar met je Soloprogramma te beginnen. Dan volg je per semester 5-10 EC extra.
  • Doe je een dubbele bachelor (Double+), dan rond je binnen drie jaar twee studies af met in totaal minstens 210 ec of binnen vier jaar twee studies met minstens 270 ec. Je bepaalt zelf hoe je de studies indeelt in je tijd. Je kunt daarnaast allerlei modules naar keuze volgen uit het Expeditionprogramma. Het enige verplichte element is een Honours Class van 5 ec, die je ergens in die periode moet halen.


Hoe kan ik de colleges van het Expeditionprogramma opnemen in mijn reguliere rooster?
De colleges van het Expeditionprogramma vinden plaats op vrijdagmiddag van 13.00-17.00 uur. In principe staan er op vrijdagmiddag geen reguliere colleges in het rooster. Incidenteel kan het voorkomen dat dit toch gebeurt. Als in jouw rooster een reguliere college alsnog op vrijdagmiddag is ingepland, neem dan contact op met een van de Honours College Coördinatoren van het Humanities Lab. Vaak kan in overleg het rooster worden aangepast.

De Honours Classes worden ingeroosterd door de Honours Academy. 

Ik studeer aan een andere faculteit dan de Facult eit der Geesteswetenschappen. Kan ik me toch aanmelden bij het Humanities Lab?
Ja, dat kan! Het Humanities Lab is toegankelijk voor alle studenten van de Universiteit Leiden die meer willen en kunnen naast hun reguliere studie.

Wat heb ik er aan om aan het Humanities Lab deel te nemen?
In het Expedition programma krijg je uitdagend, kleinschalig en intensief onderwijs van topwetenschappers, specialisten die naam hebben gemaakt in onderwijs en onderzoek. Op het programma staan onder andere gastcolleges, seminars en excursies. Je leert bijvoorbeeld een documentaire maken, een opiniepagina opstellen en onderhouden, of je leert hoe je een beleidsnota moet opstellen. Op deze manier kun je de nodige praktijkervaring opdoen, die ook je reguliere studie zal verrijken.

Ga je Solo doen, dan heb je naast je individuele programma ook toegang tot alle modules en Honours Classes die je maar wilt. Ook voor Solo geldt dat je mee kan op excursies, gastcolleges en lezingen bijwonen en gezellig borrelen met je medestudenten uit alle faculteiten.

Double+ is voor alle studenten die twee bacheloropleidingen volgen én een honourscertificaat willen halen. Door je in te schrijven bij het Humanities Lab heb je toegang tot alle modules en Honours Classes die je maar wilt. Ook kun je mee op excursies, gastcolleges en lezingen bijwonen en natuurlijk gezellig borrelen met je medestudenten uit alle faculteiten.

Voor Expedition, Solo en Double+ geldt dat op het diplomasupplement bij de bachelorbul het honoursonderwijs vermeld staat en je ontvangt een honourscertificaat. En straks kun je op je cv zetten dat je naast je studie nog een extra programma hebt gevolgd.

Voor Double+ of Solo moet ik een Honours Class volgen. Mag ik ook meer doen?
Het volgen van één Honours Class is de minimale verplichting, maar je mag zeker aan meer colleges deelnemen. Zo kun je extra Honours Classes volgen en ook alle modules van het Expeditionprogramma staan voor je open. Bovendien ontvang je uitnodigingen voor alle activiteiten van het Humanities Lab, zoals borrels, lezingen en excursies.

Zijn de tentamenperiodes onderwijsvrij en staan er in deze periodes tentamens voor het Humanities Lab op het programma?
De meeste modules worden afgesloten met een presentatie. Het kan voorkomen dat deze in een tentamenperiode worden gepland. Dat is altijd op vrijdagmiddag (13.00-17.00 uur). Je krijgt geen tentamens voor Humanities Lab modules. Je kennis wordt onder meer getoetst door middel van groepsopdrachten. Dit kan verschillende vormen hebbe, van posterpresentaties tot het maken van een korte documentaire. Individuele opdrachten, zoals het schrijven van een essay of het houden van een presentatie behoren ook tot de toetsingsmethodes

Worden er eisen gesteld om in aanmerking te komen voor een Honours certificaat bij afronding van het Humanities Lab?
Studenten die met succes hun bacheloropleiding én het Humanities Lab afronden ontvangen naast hun diploma ook een certificaat van het Honours College. Hiervoor gelden wel bepaalde eisen, om tot uitdrukking te brengen dat het om studenten gaat die meer willen en kunnen naast hun reguliere studie. Om in aanmerking te komen voor een certificaat moet je nominaal afstuderen (d.w.z. binnen drie jaar)*, met een gemiddelde voor je reguliere bachelorvakken van 7.0 of hoger.
Voor studenten die twee bacheloropleidingen volgen in het kader van Double+, waarbij de programma’s samen 270 EC of meer bevatten, geldt een termijn van vier jaar.

Mijn vraag staat hier niet tussen. Waar kan ik meer informatie krijgen?
Neem dan contact op met een van de Honours College Coördinatoren van het Humanities Lab.

Ga naar de nieuwe website

Lees meer over het Humanities Lab op de nieuwe website: humanitieslab.nl

Neem contact met ons op

We kunnen ons voorstellen dat je nog vragen hebt. Stuur ze op en we nemen zo snel mogelijk contact met je op.