Deel deze pagina

Humanities Lab 101

Voertaal: Engels

Over het thema: De Humanities zijn een bundel van wetenschappen die zich bezighouden met de mens als cultuurwezen. Of het nu gaat om geschiedenis of literatuur, om taal, om kunst, filosofie of godsdienst: ze draaien allemaal om menselijke culturele praktijken. In deze overkoepelende module verkennen we het brede terrein van de Humanities aan de hand van zeven vragen – die uiteindelijk allemaal varianten zijn van de vraag wat het betekent om mens te zijn. De vragen lopen dwars door de verschillende deelgebieden heen (waardoor je verbanden en verschillen leert zien), en ze houden niet op bij de grens van de Geesteswetenschappen. Je leert dus ook over de grenzen kijken naar andere disciplines zoals antropologie, psychologie en biologie – die weliswaar niet behoren tot de Geesteswetenschappen, maar die wel degelijk ook belangrijke facetten van cultuur bestuderen.

Al met al maak je in deze module kennis met heel uiteenlopende benaderingen van culturele verschijnselen, met kernproblemen uit de Humanities (inclusief de gevolgen van globalisering en digitalisering), en met knellende vragen over de verhouding tussen verschillende wetenschappen. Je krijgt daarbij een aantal nuttige instrumenten aangereikt om kritisch mee te leren denken (fundamentele begrippen, gedachte-experimenten, case studies, enz.), die je aan het einde van de module toepast op actuele vraagstukken in wetenschap en samenleving.

Docenten: Jan Sleutels & Arie Verhagen

Prof.dr. Arie Verhagen. Verdiept zich in de gedragsbiologische én culturele aspecten van taal. Studeerde Nederlands aan de Vrije Universiteit Amsterdam, en is daar gepromoveerd op een proefschrift over de functie van woordvolgorde in het Nederlands. Was universitair hoofddocent Tekstlinguïstiek aan de Universiteit van Utrecht en is sinds 1998 hoogleraar Nederlandse Taalkunde in Leiden.

Arie Verhagen
Jan Sleutels

Dr.Jan Sleutels. Studeerde Wijsbegeerte in Nijmegen waar hij ook promoveerde op de filosofie van de cognitiewetenschappen. Doceert Metafysica aan de Universiteit Leiden. Zijn recente onderzoek richt zich op de geschiedenis van de geest, in het bijzonder op de rol van communicatietechnologieën (media zoals spraak, schrift, drukpers en internet) bij de inrichting van mentale processen.

FAQ

De meest gestelde vragen over Humanites Lab én hun antwoorden.

Aanmelden

Ben jij klaar voor Humanities Lab? Meld je dan nu aan!

Voorlichting

Kom naar de voorlichtingsbijeenkomst!

Neem contact met ons op

We kunnen ons voorstellen dat je nog vragen hebt. Stuur ze op en we nemen zo snel mogelijk contact met je op.